Login firme   Inregistrare Firma
 Studii Geotehnice verificate la cerinta Af » Vanzare
Pret : 1000 EUR

0724399041 

Detalii :
Oferta de Servicii furnizate cuprinde urmatoarele:
1. Expertizare tehnica, Consultanta si inginerie Proiectare , Dirigentie de santier , Monitorizari si Testari in situ constructii si cai de comunicatii – Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale;
2. Laborator incercari constructii grad II autorizat ISC pe domeniile: GTF Geotehnica si teren de fundare, MBM Materiale pentru betoane si mortare, BBABP Beton , beton armat, beton precomprimat, ANCFD Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri, MD Materiale pentru drumuri, D Drumuri, HITIF Hidroizolatii, izolatii termice si izolatii fonice, VNCEC Verificari nedistructive si a comportarii in exploatare a constructiilor
3. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comunicatii
4. Cadastru si Topografie – Cadastru intabulare, Planuri Topografice, GPS, Consultanta, Asistenta, Executie, Monitorizare topografica
5. Arhitectura si Proiectare – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE;
6. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - drumuri si cai ferate
7. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat

Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de :
- ISC – Sef laborator si Sefi Profile
- MLPATMLPTL: - Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
- ANCPI - Experti clasa I Cadastru / Cartografie / Geodezie
- MTI-AFER – Responsabili SC

EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un Sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008 – Sanatate si Securitate Ocupaţională, iar pentru Laboratorul de incercari conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

EURO QUALITY TEST este membra a asociatiilor profesionale:
CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor
APDP - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
RNLC - Reteaua nationala a Laboratoarelor din Constructii
AICPS – Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
SRGF – Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii
ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica solului şi Inginerie Geotehnică
EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a inginerilor Geologi